Team

Milan, 23 jaar oud, werd in 2019 door Laura gevraagd om te spreken in het panel Trans & Youth, een onderdeel van het TranScreen Filmfestival. “Met veel plezier en dankbaarheid heb ik daar mogen praten over hoe het is om als transgender persoon in Nederland op te groeien.” Een paar maanden later vroeg Laura aan Milan om programmeur Light te worden bij TranScreen. Enthousiast ging hij dit avontuur aan en is zodoende nu onderdeel van het TranScreen team. Aldus Milan: “met ontzettend inspirerende en en mooie mensen.” “Voor mij hebben films, documentaires en series een belangrijke rol gespeeld in de ontdekkingstocht naar mijn genderidentiteit. De herkenning die ik kan vinden in personages heeft bijgedragen aan de acceptatie van mezelf en dat is dan ook de reden waarom ik TranScreen zo belangrijk vind.” “We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het festival in 2021 en ik hoop van harte dat het door kan gaan – in welke vorm en op welke manier dan ook. En natuurlijk hoop ik jullie daar allemaal te mogen ontmoeten en te kunnen laten zien hoe trots ik ben dat ik onderdeel mag zijn van dit fantastische team en de organisatie van dit mooie festival.”

Milan, 23 years old, was asked by Laura to speak on the Trans & Youth panel, part of the TranScreen Film Festival in 2019. “With great pleasure and gratitude I was able to talk about what it is like to grow up as a transgender person in the Netherlands.” A few months later, Laura asked Milan to become programmer Light at TranScreen. He enthusiastically embarked on this adventure and is now part of the TranScreen team, Milan says: “with incredibly inspiring and beautiful people.” “For me, films, documentaries and series have played an important role in the exploration of my gender identity. The recognition I can find in characters has contributed to the acceptance of myself and that is why I find TranScreen so important.” “We have started preparations for the festival in 2021 and I sincerely hope that it can continue – in whatever form and in whatever way. Of course I hope to meet you all there and show how proud I am that I can be part of this fantastic team and the organization of this wonderful festival.”


Femke heeft Culturele Voorlichting gestudeerd en was betrokken bij de organisatie ViRUS, een jaarlijks Cultureel festival in Eindhoven waar Femke zich bezig hield met de filmprogrammering en publiciteit. Femke organiseerde filmavonden in de AOR en thema-avonden in de Effenaar. Daarnaast werkte Femke onder andere als vrijwilliger in een dierenasiel en gaf Nederlandse les aan asielzoekers. In 2006 is Femke in Amsterdam gaan wonen om een LGBT netwerk bij Amnesty op te zetten. Femke is sinds 2010 betrokken bij TranScreen en is sindsdien voorzitter van de stichting TransMotion.

Femke has studied Cultural Awareness and was involved in the organization of ViRUS, an annual cultural festival in Eindhoven where Femke was involved with the film programming and publicity. Femke organized movie nights in the AOR and theme nights at the Effenaar. Additionally, Femke worked as a volunteer at an animal shelter and gave Dutch lessons to asylum seekers. In 2006 Femke moved to Amsterdam to create an LGBT network at Amnesty. Femke has been involved with TranScreen since 2010, and has since been chairperson of the TransMotion Foundation.


Laura studeert de research master Gender Studies aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoeksveld is Queer Theory en Trans Studies en ze schrijft vaak onderzoeken over gender en queerness. Door een stage voor haar studie kwam Laura bij TranSceen terecht en heeft zodoende een publieksonderzoek gedaan tijdens de 2017, alsmede een bewustzijn voor de mogelijkheden van intersectionaliteit meegebracht. Ze heeft het goed ontvangen discussiepanel over intersectionaliteit in de trans community georganiseerd bij het laatste festival. Na haar stage is Laura bij de organisatie blijven hangen. Wanneer ze niet werkt aan haar academische carrière of aan de slag is voor TranScreen, geeft ze les op haar kinderkoor wat een andere grote passie van haar is.

Laura is studying Gender Studies at the Research Master at University Utrecht. Her field of interest is Queer Theory and Trans Studies and she often writes about the experiences of queerness and gender. Through her studies, she became part of the organisation as a research intern and has conducted an audience research during our 2017 edition, as well as implementing an awareness of the tools that intersectionality offers. She was also the organiser of the well-received discussion panel at the 2017 festival. After the internship period had come to an end, she could not leave the organisation and has stuck around. When Laura is not working on her academics or for TranScreen, she spends her time teaching the children at her children’s choir, for which she also has a big passion.


David is afgestudeerd met een MA in Film and Photographic Studies en heeft enkele jaren ervaring in verschillende musea en culturele instellingen. Zijn interesse ligt in thema’s rond gender en seksualiteit in kunst en cultuur. In 2018 was hij curator van de tentoonstelling van het Antwerp Queer Arts Festival en sinds datzelfde jaar is hij verbonden aan TranScreen.

David graduated with an MA in Film and Photographic Studies and has several years of working experience in various museums and cultural institutes. His main interest lies in themes of gender and sexuality in art and culture. In 2018 he was curator of the exhibition of the Antwerp Queer Arts Festival and since that same year he has been involved with TranScreen.

Ingrid (Ike) is completing a research internship at TransScreen as part of their MA in Gender Studies (at University Utrecht). They started  at TranScreen in January 2020 and is currently transitioning to the role of Programmer. Their background is in Law, social justice and anti-incarceration advocacy. And they have experience working in British high security prison settings, and with marginalised young people, to support meaningful access to working and higher education opportunities. They also worked as a researcher for a University of Cambridge project looking into the lived experiences of migrants who are appealing government decisions to withdraw Disability support. They fiercely beleive in the importance of foregrounding anti-racist and de-colonial practices in any organisation for social good. As such, a focus of their internship is to promote organisational introspection on this topic, in a way which fosters both accountability and joy. In their spare time they are an amateur drag artist and barber in training.Met eeuwige dank aan:
Jiro, Plette, Karola, Maik, Monica, Willemijn, Boots, Dorien, Lara, Bilge, Anke, Jochem, Jane, Vick, Erik, Alex, Mikki, Mijke, Samuel, Eeée, Ben, Ms Tobi, het Gemberteam, alle helpende handjes en bestuur Stichting TransMotion.

With eternal gratitude to:Lara, Plette, Karola, Maik, Jochem, Monica, Willemijn, Jiro, Boots, Dorien, Bilge, Anke, Jane, Vick, Erik, Alex, Mijke, Mikki, Eeée, Ben, Miss Tobi, Samuel, the Gingerteam, all trans*hand and board of Foundation TransMotion.

Team at True Colour 2020
Milan, David, Femke, Alejandra, Gabriel