Grant a Free Ticket to a queer refugee. Help je mee?

Donaties vluchtelingen actie

Je kunt zelf een steentje bijdragen aan de inclusiviteit van ons festival. Bij aankoop van je kaartje kun je een kaartje schenken aan een queer vluchteling! Wij verdubbelen het aantal gedoneerde kaarten.

Vluchtelingen die hier gebruik van willen maken, kunnen de organisatoren aanspreken en zullen persoonlijk geholpen worden aan een gratis ticket.

IBAN:  NL19TRIO 0198309503 (op naam van TransMotion)
BIC:   TRIONL2U
PAYPAL: STICHTINGTRANSMOTION@GMAIL.COM

You can contribute to the inclusiveness of our festival. When purchasing your ticket, you can donate a ticket for a queer refugee! We double the number of tickets being donated.

Refugees who want to make use of this can contact the organizers and will be personally assisted to a free ticket.

IBAN:  NL19TRIO 0198309503 (in name of TransMotion)
BIC:   TRIONL2U
PAYPAL: STICHTINGTRANSMOTION@GMAIL.COM