About TranScreen

Over TranScreen / About TranScreen

TranScreen: Amsterdam Transgender Film Festival is een meerdaags festival met films over transgender en/of gender diverse personen. We tonen een mix van films vanuit de hele wereld; speelfilms, short films, mainstream, experimenteel, professioneel en community films. In ons kunstprogramma stellen we video en andere kunstvormen ten toon.

Ons doel is om de zichtbaarheid van genderdiversiteit te vergroten en acceptatie en empowerment van trans en gender diverse mensen te bevorderen.

Wij stellen discriminatie en onrechtvaardigheid van transpersonen aan de kaak door stereotyperingen in media tegen te gaan. We leveren daarmee een bijdrage aan grotere zichtbaarheid van genderdiversiteit in de samenleving en bevorderen emancipatie en empowerment van transgenders.

Transcreen is ook een festival van herkenning en onderlinge versterking voor de transgender community zelf.

Visie: Transgender personen zijn nu overal in de media. Wij vinden echter dat we niet altijd op een juiste manier gerepresenteerd worden. Wij geloven dat slechte / verkeerde representatie van trans mensen, transfobie in de hand speelt en dus een negatief effect kan hebben op de levens van trans mensen.
Wij krijgen films binnen met verhalen die verteld worden door transgenders zelf en die wij naar het grote doek halen. Zo maken wij het besef over de maatschappelijke gevolgen voor transgenders zichtbaar voor ons publiek- en mensen die kennis nemen van ons festival.

TranScreen: Amsterdam Transgender Film Festival is a multi-day film festival with international films about transgender and/or gender diversity. We screen a mix of films from all over the world; feature films, shorts, mainstream, experimental, professional and community films, and showcase an art program with video and other art forms.

Our aim is to increase (awareness of) gender diversity, visibility, acceptance and empowerment of trans and gender diverse people.

We denounce the discrimination and injustice of transpersons by combating media stereotyping. We thereby contribute to greater visibility of gender diversity in society and promote emancipation and empowerment of transgender people.

TranScreen is also a festival of recognition and mutual reinforcement for the transgender community itself.

Vision: Transgender people are now everywhere in the media. However, we believe that we are not always represented in the right way. We believe that bad / wrong representation of trans people drives transphobia and can therefore have a negative effect on the lives of trans people.
We receive films with stories that are told by transgender people and that we bring to the big screen. In this way we make the awareness of the social consequences for transgender people visible to our audience and people who become acquainted with our festival.