VrijMiBo-QUIZ /FriAftDri-QUIZ

We missen jullie: de geweldige bezoekers van het TranScreen Film Festival. Maanden gingen voorbij zonder knuffels, zonder blije gezichten, zonder vermaak in het donker, zonder het geplande festival op 31 mei – 1 juni 2020. Om toch weer wat blije gezichten te kunnen zien, moesten we actie ondernemen en komen met een nieuw plan. Een evenement dat gedaan kan worden op veilige afstand, maar toch dichtbij voelt.
Vandaar de try-out Vrijdag Middag Borrel-Quiz. Het voelde weer fantastisch om weer wat community gevoel te hebben. Het was bijzonder om te zien, hoeveel vragen goed beantwoord werden. De volgende VrijMiBo-Quiz moeten we nog wat uitdagender te maken. Anne heeft vandaag een leuke prijs gewonnen, maar eigenlijk hebben we allemaal vandaag gewonnen!
Bedankt lieve bezoekers, volgers, fans, groupies voor deze gezellige E-samenkomst, tot de volgende!

VrijMiBo-(sur)Prize won by Anne

We miss you: wonderful visitor of the TranScreen Film Festival. Months went by without hugs, without happy faces, without entertainment in the dark, without the planned festival on May 31 – June 1, 2020. In order to see some happy faces again, we had to take action and come up with a new plan. An event that can be done at a safe distance, but still feels as if we are close together.
Hence the try-out Friday Afternoon Drink-Quiz. It felt fantastic again to have this community feeling again. It was special to see how many questions were answered correctly. We have to make the next FriAftDri-Quiz a bit more challenging. Anne won the nice prize, but actually we all won today!
Thank you dear visitors, followers, fans, groupies for this fun E-gathering, see you next time!

Please follow and like us: