TranScreen Audience Choice Awards

[For English click here]

Publieksprijzen TranScreen Transgender Filmfestival bekend

Stefan Braunbarth Fotografie

TranScreen, het Amsterdams Transgender Filmfestival is voorbij. We vegen de glitters uit onze haren, voelen ontwenningsverschijnselen als we man/vrouw bordjes op toiletten zien, bladeren nostalgisch nog eens door het programmaboekje en dromen na over de meest succesvolle mega editie ooit. Het publiek waardeerde vele films erg hoog en de bekendmaking van de publieksfavorieten was een groot succes. Uit een spannende nek aan nek race kwamen uiteindelijk 2 winnaars naar voren. Deze worden op 22 juni tijdens het MidZomerGracht Festival herhaald.

Bij de korte films eindigden er 4 bijna gelijk:
alecbutlerwin-‘What you looking at?‘ (Faryal Velmi, GB, 2012) dat heel actueel laat zien dat er meer overeenkomsten zijn tussen een vrouw in een burka en een travestiet dan je denkt.
-‘Queen of the desert‘ (Alex Kelly, AUS, 2012) over Starlady, die naar afgelegen inheemse randjongeren reist in centraal Australië en hen de kneepjes van het kappersvak bijbrengt, een vernieuwende, genderverleggende vorm van sociaal opbouwwerk.
-‘Our compass‘ (Tess Vo, CAN, 2009) toont aan dat ‘verstandelijke beperking’ een etiket is dat weinig zegt. De jongeren in deze film zijn transgender, queer, lesbisch, biseksueel of homoseksueel en hebben stuk voor stuk een bijzonder talent.
– De uiteindelijke winnaar is ‘The Misadventures of Pussy Boy; First Period‘ uit 2004 door Alec Butler. De 6 minuten-durende, poppenkastachtige, met de hand geanimeerde film verbeeldt de belevenissen van Alick, een two-spirit transgenderjongere in de buitenwijken van een kleine stad.
Het verheugt TranScreen dat wij Alec hebben kunnen eren met een welverdiend retrospectief en dat ook het publiek zijn films hoog waardeert. Zijn werk zal niet vergeten worden; het wordt opgenomen in het IHLIA archief! Alec was zelf aanwezig op het festival en nam dankbaar zijn beeldje in ontvangst.

De lange films dan.
orchidswinDe ‘runner up’ werd ‘Orchids – my intersex adventure‘ (Phoebe Hart, AUS, 2010). Deze roadmovie van Phoebe met haar zus Bonnie, op weg naar Queensland om andere interseks personen te ontmoeten, toont hun interne strijd en de ontwikkeling van familiebanden. De film ontroert en is tegelijkertijd luchtig. TranScreen realiseert zich dat het voor interseks personen niet vanzelfsprekend is om met transgenders geassocieerd te worden. Bij de vertoning van deze film was de voorzitter van DSDNederland, Juliette Kuling, te gast om het publiek iets te vertellen over intersekse en het verschil tussen ‘disorder’ en ‘differences’. Een bijzonder moment dat hopelijk meer navolging krijgt.

De grote winnaar onder de publieksfavorieten is ‘One Zero One – the story of Cybersissy & BayBjane‘ (Tim Lienhard, DE, 2012). De documentaire/performancefilm volgt het leven van de marokkaans-duitse Mourad, ‘de kleinste drag queen ter wereld’, en de geniale nederlandse Antoine, die nachtclub-performer is. Mourad experimenteert met zijn handicap en zit niet in de kast, maar staat op podia op Ibiza met de meest prachtig gespierde go-go dansers. Deze film is deels documentaire en deels visueel sprookje. Het feit dat de twee protagonisten op het festival krachtig aanwezig waren, in de meest burlesque uitdossingen, maakte de sfeer van TranScreen nóg levendiger dan die al was! De prijsuitreiking was een feest, waarbij Antoine en Mourad zich weer van hun artistieke drag kant lieten zien.

We kunnen tevreden terugkijken: op het mainstream publiek dat toevallig binnenliep en compleet in de war raakte door onze ‘all gender‘ toiletten. Op de goede kaartverkoop. Op de fijne interacties tijdens het festival en in de social media en op de bijzondere, community atmosfeer die je nergens anders vindt.

Maar het is niet over… wij gaan door. Voorafgaand aan Queeristan biedt TranScreen een plek aan Susan Stryker en we gaan vanaf september verder met onze tweemaandelijkse vertoningen in Filmhuis Cavia.

De films ‘The Misadventures of Pussy Boy; First Period‘ en ‘One Zero One‘ zijn beiden bekroond met een stalen TranScreen beeldje (ontworpen door Miss Tobi) en worden beiden opgenomen in het IHLIA archief en *gratis* vertoond op zaterdag 22 juni om 15:30 in het Werftheater te Utrecht.

Neem nu even de tijd om ons festival nóg beter te maken dan het al is, geef ons feedback door onze publieksenquête in te vullen, alvast bedankt daarvoor!
Houd onze website en facebook-page in de gaten, of abonneer je op onze nieuwsbrief voor al onze activiteiten!

.

//english

.

TranScreen Transgender Filmfestival Audience Choice Awards

Stefan Braunbarth Fotografie

TranScreen, the Amsterdam Transgender Filmfestival is over. We’re wiping the glitter from our hair, feel a sense of withdrawal whenever we see binairy gendered restrooms, we go through our extensive programbooklet with a sense of nostalgia and we still dream about our most successfull mega edition ever. The audience gave high ratings to many of the films. In an exciting photo finish the two definate winners were finally announced last sunday. These winning films will be shown again on june 22nd during the MidSummerCanal Festival in Utrecht.

In the short film audience favorite competition 4 films had almost equally high ratings:
alecbutlerwin-‘What you looking at?‘ (Faryal Velmi, GB, 2012) a very topical short, in which it becomes clear that a girl in a burqa and a transvestite really have a lot more in common than you might think.
-‘Queen of the desert‘ (Alex Kelly, AUS, 2012) on Starlady, who travels off to indegenous youth in central Australia and teaches them some hairdressing, a hartwarming way to do social work with a genderliberal twist.
-‘Our compass‘ (Tess Vo, CAN, 2009) shows that the label ‘mentally challenged’ really isn’t a good or sufficient label at all. The youth in this film are transgender, queer, lesbian, bisexual or gay and each have their own talents.
– Final winner is ‘The Misadventures of Pussy Boy; First Period‘ from 2004 by Alec Butler. These puppet-like, hand-animated films depict the adventures of Alick, a two-spirit transgender youth in the suburbs of a small town.
TranScreen is delighted to have been able to honor Alec with a well deserved retrospective and to see that the audience have been appreciating the work of a filmmaker of this generation equally as much. Alecs work shall not be forgotten; the film will become part of the IHLIA archive! Alec themselves was present at our festival and accepted the TranScreen award in gratitude.

The TranScreen Feature Film Audience Choice Award was another tie:
orchidswin‘Runner up’ was ‘Orchids – my intersex adventure‘ (Phoebe Hart, AUS, 2010). A roadmovie with Phoebe and her sister, Bonnie, heading off around Queensland to meet other intersex people. A fascinating internal journey and the development of family relationships. TranScreen is very much aware of the fact that it is not easy for intersex people to be associated with transgender issues. Yet, at the screening of this film, the chairwoman of DSDNederland, Juliette Kuling, was present as a guest to interact with the audience and to tell something about the differences between ‘disorder’ and ‘diversity’. A very special connective moment that we hope will happen more in future.

The big winner amongst our audience favorites is ‘One Zero One – the story of Cybersissy & BayBjane‘ (Tim Lienhard, DE, 2012). This documentary/artfilm follows the life of Moroccan-German Mourad, ‘the smallest drag queen of the world’ and genious Dutch Antoine, who is a also a nightclub performer. Mourad experiments with his small size, and isn’t closeted in any way but shares the stage with conventionally bodybuilding go-go dancers. This movie is part documentary, part camp-style visual fairy tale. The fact that the two protagonists were present on our festival, in high burlesque, made the atmosphere at TranScreen even better than it already was! The award show was a celebration of drag where Antoine and Mourad showed themselves fro mtheir best artistic side again.

We can look back with much satisfaction: on the mainstream visitors, that ended up in our cinemas by chance, and got completely confused by our ‘all gender‘ toiletsigns. To the excellent ticket sales. To the lovely interactions we had during the festival and on social media and to that special community atmosphere you won’t find anywhere else.

But it isn’t over… we continue our trans/gender/queer mission. Right before Queeristan TranScreen will give the opportunity to Susan Stryker to present, and from september on we will start our bi-monthly screenings again in movie theater Cavia.

The winning films ‘The Misadventures of Pussy Boy; First Period‘ and ‘One Zero One‘ have been awarded with a welded stainless steel TranScreen sculpture (designed by Miss Tobi) and will both become part of the IHLIA film archive and will be screened for *free* on saturday june 22nd at 15:30h in the Werftheater in Utrecht.

Please take a few minutes to participate in our Festival Survey and help us make TranScreen the best festival it can be! Thank you!
Keep updated through our website, newsletter and facebook-page for all our activities!

Please follow and like us: